lamot TAPT ERFGOED!

Bedoeling is om vanuit Lamot een ruim publiek op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het Mechelse erfgoed. Dit gebeurt onder meer via de traditie van de grote zomertentoonstelling in Lamot en de unieke lezingenreeks Soirée Lamot i.s.m. Musea & Erfgoed Mechelen

Daarnaast is Lamot een knooppunt van debat en reflectie rond erfgoed in Vlaanderen. Dit gebeurt via congressen, debatten en studiemomenten. De werking wordt gecoördineerd door de stedelijke afdeling erfgoedontwikkeling. Voor meer informatie over deze diensten: stadsarchief, archeologie, musea & erfgoed mechelen

historiek gebouw

Lamot is een Mechels begrip. In deze voormalige brouwerij werd tot de jaren tachtig het legendarische Lamotbier geproduceerd. Het gerenoveerde Lamotgebouw is één van de meest gedurfde staaltjes hedendaagse architectuur in het hart van Mechelen.

soirée lamot

Boeiende vertellingen uit de coulissen van het Mechelse erfgoed. Elke tweede en vierde donderdag van de maand om 20 uur.

Soirée Lamot staat voor een boeiende, toegankelijke lezingenreeks over uiteenlopende aspecten van het Mechelse erfgoed. Iedere tweede en vierde donderdag van de maand nodigen we een deskundige uit die gepassioneerd én op een toegankelijke manier vertelt over zijn of haar onderzoek. Als het onderwerp het toelaat, volgt op de lezing een plaatsbezoek.

We kiezen bewust voor een heel divers inhoudelijk pallet wat betreft perioden, soorten erfgoed en thema’s. We willen een ruim publiek de boodschap meegeven hoe divers erfgoed wel is. Zowel de petite histoire als de grootse feiten krijgen een plaats in de reeks. We hopen geleidelijk en op een ongedwongen manier een trouw publiek van erfgoedgeïnteresseerden op te bouwen en mensen met bijvoorbeeld een archeologische interesse ook warm maken voor mondelinge geschiedenis.

De onderwerpen van de lezingen zijn niet noodzakelijk louter Mechels. Ze kunnen vanuit een ruimer kader vertrekken maar de link met Mechelen of de Mechelse regio wordt wel altijd op een duidelijke manier gemaakt.

praktisch?

Adres: Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen

Het programma van Soirée Lamot vindt u op de website van de erfgoedcel.

reflectie en erfgoed

Lamot is ook een huis voor (internationale) reflectie en debat binnen de Vlaamse erfgoedsector. Via congressen, studiedagen, workshops etc. wordt het beleid rond de toekomst van ons erfgoed mee vorm gegeven.

E-Land

Met E-Land zoeken we een manier om vanuit concrete, lokale erfgoedprojecten blijvend in te zetten op (internationale) netwerking en expertisedeling. De ‘E’ in E-land staat voor ‘erfgoed’, maar ook voor ‘experiment’. Het is een initiatief van de Erfgoedcel Mechelen met FARO, Heemkunde Vlaanderen, Het Firmament en het Interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis als trajectpartners.

erfgoedmobiel

Wat is de Erfgoedmobiel?

De Erfgoedmobiel is een metalen constructie aan het plafond van de vitrineruimte in Lamot. Het is een uitvergrote versie van het bekende speelgoed boven tal van kinderbedjes. Aan de armen van de mobiel hangen erfgoedstukken.

De concrete invulling van de mobiel kan wisselen. Er kan fotomateriaal aan hangen maar ook kleine collectiestukken, gaande van een gekoesterde lievelingsknuffel tot klein serviesgoed of de resultaten van een erfgoedklas.

De Erfgoedmobiel biedt zo een vast kader om het publiek te tonen wat erfgoed allemaal is en kan zijn! Hij toont een ruime diversiteit aan soorten erfgoed (meubels, foto’s, boeken,…) en thema’s. Ook allerlei methodieken om erfgoed toegankelijk te maken, komen aan bod (educatieve projecten, tentoonstellingen, mondelinge geschiedenis,…).

Waarom een Erfgoedmobiel?

De Erfgoedcel voert het erfgoedbeleid in Mechelen en de regio uit, in nauwe samenwerking met andere diensten van de afdeling Erfgoedontwikkeling. De lokale en regionale erfgoedorganisaties zijn essentiële partners. Tegelijk reikt de Erfgoedcel de hand naar tal van niet-erfgoedspelers in Mechelen en de regio. Zo realiseren we een erfgoedzorg die spelers uit diverse sectoren met elkaar verbindt en daardoor echt maatschappelijk is ingebed.

De Erfgoedmobiel werkt als een smaakmaker voor divers erfgoed van alle partners. 
Hij maakt de aanwezigheid van erfgoed in Mechelen en de regio op een verrassende manier zichtbaar.