Reflectie

Lamot is ook een huis voor (internationale) reflectie en debat binnen de Vlaamse erfgoedsector. Via congressen, studiedagen, workshops etc. wordt het beleid rond de toekomst van ons erfgoed mee vorm gegeven.

E-Land

Met E-Land zoeken we een manier om vanuit concrete, lokale erfgoedprojecten blijvend in te zetten op (internationale) netwerking en expertisedeling. De ‘E’ in E-land staat voor ‘erfgoed’, maar ook voor ‘experiment’. Het is een initiatief van de Erfgoedcel Mechelen met FARO, Heemkunde Vlaanderen, Het Firmament en het Interuniversitair Instituut voor Publieksgeschiedenis als trajectpartners.