Reflectie

Lamot is ook een huis voor (internationale) reflectie en debat binnen de Vlaamse erfgoedsector. Via congressen, studiedagen, workshops etc. wordt het beleid rond de toekomst van ons erfgoed mee vorm gegeven.